زێڕین تراڤڵ

  زێڕین تراڤڵ

  زێڕین تراڤڵ 0770 365 9991 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی ئه‌قاری به‌رامبه‌ر ئه‌منه‌سوره‌که‌
  موونلاین تراڤڵ

  موونلاین تراڤڵ

  موونلاین تراڤڵ 0771 893 3355 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی عه‌لی ناجی
  ئارۆز ئێر

  ئارۆز ئێر

  ئارۆز ئێر 0770 194 1472 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سالم
  زه‌ره‌نگه‌ری ئارۆس

  زه‌ره‌نگه‌ری ئارۆس

  زه‌ره‌نگه‌ری ئارۆس ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی گۆران
  ئوتێل تایتانیک

  ئوتێل تایتانیک

  ئوتێل تایتانیک 053 323 7355 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی مه‌لیک محمود
  ئوتێل مه‌موزین

  ئوتێل مه‌موزین

  ئوتێل مه‌موزین ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سه‌رچنار
  ئوتێل ئاڤه‌نیو

  ئوتێل ئاڤه‌نیو

  ئوتێل ئاڤه‌نیو ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سه‌رچنار
  دەرمان خانەی زەیتون

  دەرمان خانەی زەیتون

  دەرمان خانەی زەیتون ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی توی مه‌لیک
  دیوان لاند

  دیوان لاند

  دیوان لاند 053 326 5858 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی مه‌لیک محمود
  مۆبیلیاتی دیکۆرهۆم

  مۆبیلیاتی دیکۆرهۆم

  مۆبیلیاتی دیکۆرهۆم 053 328 7970 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی مه‌لیک محمود  
  مۆبیلیاتی هۆم لاین

  مۆبیلیاتی هۆم لاین

  مۆبیلیاتی هۆم لاین 07711527761 ناونیشان : سلێمانی – شه‌قامی بازنه‌یی مه‌لیك مه‌حمود – سه‌رو بازاری چوێسه‌
  مۆبیلیاتی ئۆزبای

  مۆبیلیاتی ئۆزبای

  مۆبیلیاتی ئۆزبای 0748 017 1969 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سه‌رچنار
  دکتۆری ددان ئاسر ئازاوی

  دکتۆری ددان ئاسر ئازاوی

  دکتۆری ددان ئاسر ئازاوی 0770 955 4686 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی به‌ختیاری
  دکتۆری ددان عه‌بدول سلام زه‌هاوی

  دکتۆری ددان عه‌بدول سلام زه‌هاوی

  دکتۆری ددان عه‌بدول سلام زه‌هاوی ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی ئاشتی
  دکتۆری ددان غه‌ریب

  دکتۆری ددان غه‌ریب

  دکتۆری ددان غه‌ریب 0770 761 6163 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی گۆران
  سمایڵ کلینک

  سمایڵ کلینک

  سمایڵ کلینک ناونیشان:سلێمانی- مه‌لیک مه‌حمود
  که‌ژاو بۆتیک

  که‌ژاو بۆتیک

  که‌ژاو بۆتیک ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی کاوه‌
  به‌نزینخانه‌ی به‌ختیار

  به‌نزینخانه‌ی به‌ختیار

  به‌نزینخانه‌ی به‌ختیار ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی مه‌لیک مه‌حمود
  پارادیسۆ

  پارادیسۆ

  پارادیسۆ 0533 202668 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی خاک
  لاتۆنا کافێ

  لاتۆنا کافێ

  لاتۆنا کافێ 0770 900 6565 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سه‌رچنار
  خه‌زه‌ل نووس کافێ

  خه‌زه‌ل نووس کافێ

  خه‌زه‌ل نووس کافێ 0770 357 3757 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی سالم
  قصر السلطان

  قصر السلطان

  قصر السلطان 0750 105 4797 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی مه‌لیک مه‌حمود
  ئوتێل و باڕی ئارین

  ئوتێل و باڕی ئارین

  ئوتێل و باڕی ئارین 0770 155 9150 ناونیشان:سلێمانی- شه‌قامی خاک
  ڕێستۆرانتی الجبل

  ڕێستۆرانتی الجبل

  ڕێستۆرانتی الجبل ناونیشان:سلێمانی- سه‌رچنار
  جاز باڕ

  جاز باڕ

  جاز باڕ ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی سالم
  ماڵی ڕه‌نگین

  ماڵی ڕه‌نگین

  ماڵی ڕه‌نگین 0773 730 7879 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی سالم
  بنك عوده

  بنك عوده

  بنك عوده ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی سالم
  ئارام گه‌له‌ری

  ئارام گه‌له‌ری

  ئارام گه‌له‌ری 0750 178 8481 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی ئه‌قاری
  دکتۆر لوقمان مه‌جید

  دکتۆر لوقمان مه‌جید

  دکتۆر لوقمان مه‌جید دکتۆری جوانکاری 0771 157 6230 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی ئۆرزدی
  سه‌رپۆشی هامنۆ

  سه‌رپۆشی هامنۆ

  سه‌رپۆشی هامنۆ 0770 154 7586 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی کاوه‌
  زه‌مان فاشیۆن

  زه‌مان فاشیۆن

  زه‌مان فاشیۆن 0750 151 0090 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی مه‌لیک مه‌حمود
  پۆشاکی هانا

  پۆشاکی هانا

  پۆشاکی هانا 0770 152 6761 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی ئاشتی
  شتن وئوتوی دیلمان

  شتن وئوتوی دیلمان

  شتن وئوتوی دیلمان 07701366040 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی ئه‌قاری
  مه‌گه‌زین

  مه‌گه‌زین

  مه‌گه‌زین 0773 044 2000 مەگەزین : سلێمانی _ نێوان هەردووپردی خەسرەوخاڵو شاری جوان
  تایم کافێ

  تایم کافێ

  تایم کافێ 0771 833 2600 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی مه‌ڵکه‌نی
  کرۆکێت

  کرۆکێت

  کرۆکێت کرۆکێت ناونیشان:سلێمانی-سەرچنار- بەرامبەر سیتی سینەما
  مێرسی رێستۆرانت

  مێرسی رێستۆرانت

  مێرسی رێستۆرانت ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی به‌ختیاری
  ساڵۆن نیگار

  ساڵۆن نیگار

  ساڵۆن نیگار ۰۷۷۰ ۱٤۸ ۲۷٤۷ ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی ئاشتی
  به‌یک فۆرمی

  به‌یک فۆرمی

  به‌یک فۆرمی  0750 106 9970 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی بختیاری
  کینگ کێک

  کینگ کێک

  کینگ کێک 0773 061 0842 ناونیشان:سلێمانی-شه‌قامی مامۆستایان
  شیرینی ئێرانی ای دو

  شیرینی ئێرانی ای دو

  شیرینی ئێرانی ای دو  0750 245 0030 سليماني- خوار پردی خه سره و خال-به رامبه ر مندالپاریز
  نۆڤا ڵاین

  نۆڤا ڵاین

  نۆڤا ڵاین ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  سمارت دیجیتال

  سمارت دیجیتال

  سمارت دیجیتال ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  ئاسۆس

  ئاسۆس

                  ئاسۆس ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  گه‌یم سته‌یشن

  گه‌یم سته‌یشن

                        گه‌یم سته‌یشن ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  لۆریس پێرفیوم

  لۆریس پێرفیوم

  لۆریس پێرفیوم ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  یڤیس ڕۆچه‌ر

  یڤیس ڕۆچه‌ر

  یڤیس ڕۆچه‌ر ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  چاتی کافێ

  چاتی کافێ

  چاتی کافێ ناونیشان: سلێمانی-ماجدی مۆڵ
  یوروپ مارکێت

  یوروپ مارکێت

  یوروپ مارکێت ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  پۆلۆ

  پۆلۆ

  پۆلۆ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  گه‌یم لاند

  گه‌یم لاند

  گه‌یم لاند ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  سانتۆریا

  سانتۆریا

                      سانتۆریا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئۆپاڵ ئۆپتیک

  ئۆپاڵ ئۆپتیک

  ئۆپاڵ ئۆپتیک ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  سی ئێف

  سی ئێف

  سی ئێف ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  توبی شیک

  توبی شیک

  توبی شیک ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  فزاع الملكي للعطور

  فزاع الملكي للعطور

  فزاع الملكي للعطور ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کانو بۆتیک

  کانو بۆتیک

                      کانو بۆتیک ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  هیزار چاشنی

  هیزار چاشنی

                    هیزار چاشنی ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئاڵڤینا

  ئاڵڤینا

                    ئاڵڤینا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  سکێچه‌ر

  سکێچه‌ر

                    سکێچه‌ر ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  مه‌زایا

  مه‌زایا

                            مه‌زایا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئێکسسوارات و کاتژمێری ئایا

  ئێکسسوارات و کاتژمێری ئایا

  ئێکسسوارات و کاتژمێری ئایا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  نور مۆده‌

  نور مۆده‌

  نور مۆده‌ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  عبدالصمدالقرشي

  عبدالصمدالقرشي

  عبدالصمدالقرشي ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کابانی شوز

  کابانی شوز

                  کابانی شوز ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  فێمین

  فێمین

                    فێمین ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  فلۆ دریم

  فلۆ دریم

  فلۆ دریم ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  بسنز کلاس

  بسنز کلاس

  بسنز کلاس ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  سان سیلڤه‌ر

  سان سیلڤه‌ر

  سان سیلڤه‌ر ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئاکتیڤیتی زۆن

  ئاکتیڤیتی زۆن

                ئاکتیڤیتی زۆن ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ڤیترین

  ڤیترین

                    ڤیترین ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  بریۆنی

  بریۆنی

  بریۆنی ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئێڵ وای ئێکس

  ئێڵ وای ئێکس

  ئێڵ وای ئێکس ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  یۆر گیفت

  یۆر گیفت

  یۆر گیفت ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  میرێڵ

  میرێڵ

                      میرێڵ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ئاوت دۆر کۆمیونتی

  ئاوت دۆر کۆمیونتی

                ئاوت دۆر کۆمیونتی ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کۆمپانیای های

  کۆمپانیای های

  کۆمپانیای های ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  هه‌لۆکیتی

  هه‌لۆکیتی

  هه‌لۆکیتی ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  فینلاند پڵه‌س

  فینلاند پڵه‌س

                    فینلاند پڵه‌س ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کیڤینگستۆن

  کیڤینگستۆن

  کیڤینگستۆن ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  مینیسۆ

  مینیسۆ

  مینیسۆ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  ماری که‌ی

  ماری که‌ی

  ماری که‌ی ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  فه‌رشی دیبا

  فه‌رشی دیبا

  فه‌رشی دیبا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  بێلوچی کافێ

  بێلوچی کافێ

  بێلوچی کافێ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  سه‌ناریا

  سه‌ناریا

  سه‌ناریا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  شوز فۆر کیدس

  شوز فۆر کیدس

  شوز فۆر کیدس ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  نۆبرین

  نۆبرین

  نۆبرین ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  بانو جیوله‌ری

  بانو جیوله‌ری

  بانو جیوله‌ری ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  لیڤایس

  لیڤایس

  لیڤایس ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  ئه‌نادۆلو

  ئه‌نادۆلو

  ئه‌نادۆلو ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  بڕۆستد چیکن

  بڕۆستد چیکن

  بڕۆستد چیکن ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  ئایس ڕۆڵ & چۆکۆ

  ئایس ڕۆڵ & چۆکۆ

  ئایس ڕۆڵ & چۆکۆ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  کارینۆ ماکس

  کارینۆ ماکس

  کارینۆ ماکس ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  دامات تووین

  دامات تووین

  دامات تووین ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کۆمبۆ

  کۆمبۆ

  کۆمبۆ ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  لازۆنا

  لازۆنا

  لازۆنا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  سیتی جیم

  سیتی جیم

  سیتی جیم 0772 941 4242 ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ
  کومپیر

  کومپیر

  کومپیر 0770 053 1911 ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  لۆکمادا

  لۆکمادا

  لۆکمادا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی یه‌که‌م
  ئۆمني ئارينا

  ئۆمني ئارينا

  ئۆمني ئارينا ناونيشان:سلێمانى-ماجدى مۆڵ-نهۆمی زه‌مینی

  مه‌شروب فرۆشه‌کان

   برژاویه‌کان

    بیمه‌ و دڵنیایی

     ڕازاندنه‌وه‌ی بۆنه‌ و ئاهه‌نگه‌کان

      سپۆڕت سه‌نته‌ره‌کان